MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Nieuws

3e meedenkronde – Meld u aan!

3e meedenkronde – Meld u aan!

Op 9 november en 14 december spraken wij omwonenden, gebruikers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere geïnteresseerden over de toekomst van de oostflank van Purmerend. Uw wensen, zorgen en ideeën hebben we doorvertaald naar een eerste visie op het gebied....

Lees meer
Denk mee over de toekomst van de Purmer

Denk mee over de toekomst van de Purmer

De gemeente Purmerend werkt samen met Edam-Volendam en Waterland sinds de zomer 2021 aan een omgevingsvisie voor de Purmer. Deze visie geeft in grote lijnen de ontwikkeling aan van de hele Purmer-polder tot 2040. Voor het deel van de Purmer waar woningbouw kan komen,...

Lees meer
Oostflank mogelijk locatie statushouders en spoedzoekers

Oostflank mogelijk locatie statushouders en spoedzoekers

We krijgen vragen over wat dit nieuwsbericht betekent voor de oostflank en het gesprek dat we daarover met inwoners voeren. Daar geven we graag een korte toelichting op. Alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in het najaar van 2021 op zoek gegaan naar...

Lees meer
Update februari 2022

Update februari 2022

In september 2021 zijn we samen met u begonnen aan een traject om tot een gebiedsvisie te komen voor de oostflank van Purmerend. Tijdens de eerste meedenkavond in hotel BurgGolf informeerden wij u over de opgaven in het gebied. U hebt ons verteld hoe u het gebied...

Lees meer
Iets meer tijd nodig …

Iets meer tijd nodig …

Iets meer tijd nodig voor een zorgvuldige gebiedsvisie. We werken op dit moment aan de uitwerking van alle eerder opgehaalde informatie en bekijken alle verschillende opties in het gebied voor wonen, natuur, recreatie, water, duurzaamheid en bereikbaarheid. Onderdeel...

Lees meer
Verslag jongerenenquête 

Verslag jongerenenquête 

Speciaal voor jongeren en starters op de woningmarkt, een groep die we tot nu toe lastig bereikten, werd in januari 2022 een extra enquête uitgezet. 195 deelnemers tussen de 16 en 35 jaar vulden deze korte enquête in. Hier vindt u een verslag met de resultaten van...

Lees meer
Verslag van de tweede enquête voor de oostflank

Verslag van de tweede enquête voor de oostflank

Op 14 december vond de tweede meedenkavond voor de oostflank plaats. Deze keer digitaal. Circa 125 mensen, waaronder ook dit keer weer een groot aantal direct omwonenden, namen deel aan de digitale bijeenkomst. Net als na de eerste meedenkavond volgde een digitale...

Lees meer
Resultaten van de eerste enquête voor de oostflank

Resultaten van de eerste enquête voor de oostflank

Van 10 tot en met 29 november jl. stond de eerste enquête voor de oostflank online. 546 bewoners, ondernemers, gebruikers van de oostflank en andere geïnteresseerden hebben de enquête ingevuld. Het overgrote deel (83%) van de respondenten was niet aanwezig op de...

Lees meer
Verslag participatie-avond 9 november 2021 oostflank Purmerend

Verslag participatie-avond 9 november 2021 oostflank Purmerend

Dinsdagavond 9 november vond de eerste participatieavond plaats in Burggolf. Ruim 350 mensen, waaronder een groot aantal direct omwonenden, natuurliefhebbers en woningzoekenden, bezochten de bijeenkomst die bestond uit een kort welkomstwoord door wethouder Thijs...

Lees meer
Documentatie – Startakkoord oostflank Purmerend 2021-2022

Documentatie – Startakkoord oostflank Purmerend 2021-2022

De gemeente Purmerend, BPD Ontwikkeling b.v. (BPD) en Staatsbosbeheer willen samen de schouders zetten onder een aantal grote opgaven. Het is een bijzondere samenwerking van drie verschillende organisaties met verschillende belangen en een diversiteit aan...

Lees meer