MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Visie

We nodigen iedereen uit om met ons mee te denken

Meer woningen voor de stad, betaalbaar wonen, natuur en recreatie versterken en dat alles samen met bewoners, omwonenden en ondernemers van Purmerend. Voor Thijs Kroese, wethouder Ruimtelijke Ordening & Wonen zijn dát de kernwoorden van de gebiedsvisie Oostflank Purmerend, het gebied ten oosten en zuiden van de stad dat loopt van Baanstee Noord tot aan de Vurige Staart [zie kaart]. Er komt één gebiedsvisie omdat er meerdere ontwikkelingen en uitdagingen tegelijk spelen, bijvoorbeeld woningbouw op de golfbaan en in de Purmer Zuid-Zuid en het versterken van het Purmerbos. Woensdag 27 oktober jl. tekenden de gemeente Purmerend, Staatsbosbeheer en projectontwikkelaar BPD samen het Startakkoord Oostflank Purmerend 2021 – 2022.

Gezonde en leefbare stad

Meer woningen, en tegelijkertijd het groen versterken, dat klinkt niet voor iedereen vanzelfsprekend, beseft Kroese. ‘Toch zijn we ervan overtuigd dat het kan, het gaat er alleen om de juiste balans te vinden. We hebben nieuwe woningen nodig, want de woningnood is schrikbarend hoog in Purmerend en de regio. Maar we willen ook een gezonde en leefbare stad, waar je wandelend of met de fiets in vijftien minuten in het groene buitengebied kan zijn. Hoe meer nieuwe woningen we bouwen, hoe meer we de stad verdichten, hoe belangrijker dat wordt. Juist daarom ben ik blij met het Startakkoord. De drie partijen spreken daarin hun gezamenlijke ambitie uit om én meer woningen te bouwen én de groene leefomgeving in en rondom Purmerend rijker, aantrekkelijker en robuuster te maken.’

Een groter Purmerbos

Ja, Staatsbosbeheer heeft er goed over nagedacht voordat ze haar handtekening zette onder het Startakkoord, vertelt Arjan van der Zee, programmamanager Oostflank Purmerend van Staatsbosbeheer. ‘Want bouwen en groen, dat ligt altijd gevoelig. Maar wij lopen als publieke organisatie niet weg voor grote maatschappelijke vraagstukken. Het woningtekort in Nederland ís zo’n vraagstuk. Natuurlijk, onze taak is bescherming van de natuur, niet woningbouw, maar we willen graag een deel van de oplossing zijn. Dat past bij onze visie op de Groene Metropool. We vinden het belangrijk om met gemeenten zoals Purmerend samen te werken aan maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering, gezond wonen en vergroening van de stad. Omdat we ervan overtuigd zijn dat een groene stad gezonder en prettiger is om in te leven.’

1,2 miljoen bezoekers

Daarom is de voorwaarde voor Staatsbosbeheer om mee te doen aan de gebiedsvisie Oostflank Purmerend dat de natuurwaarde van het Purmerbos en de andere groene gebieden in en rondom Purmerend er per saldo op vooruit gaat. Zelfs als dat betekent dat in een klein deel van het Purmerbos woningbouw gaat plaatsvinden. Van der Zee: ‘We willen bijvoorbeeld dat het huidige Purmerbos wordt uitgebreid. Daarnaast zijn we van plan de biodiversiteit van het bos te versterken. Het Purmerbos is nu zo’n dertig jaar oud, het is een volwassen bos geworden, maar met alleen populieren en essen. Door bomen als eik, els en beuk aan te planten, zorgen we voor meer variatie aan planten, insecten en vogels.’

Ook voor de jaarlijks 1,2 miljoen bezoekers aan het Purmerbos is dat prettig. En met de nieuwe woningen die gepland staan, zal dat aantal alleen maar toenemen. ‘Ook daarom willen we een groter Purmerbos. Een bos dat zich bovendien verbindt met andere groene buitengebieden, dat meegroeit met de stad en dat ruimschoots kan voldoen aan de behoefte aan rust, stilte en groen voor mens en dier.’

Voldoende draagvlak

9 november jl. vond de eerste van een reeks ‘meedenkavonden’ plaats voor bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden over de ontwikkeling van de oostflank van de stad. Thijs Kroese: ‘We blijven met elkaar in gesprek. Wij horen graag wat wordt gewaardeerd aan het gebied, wat nog gemist wordt en we luisteren uiteraard naar alle ideeën, wensen en zorgen. Voor ons is dat onmisbare informatie bij de verdere ontwikkeling van de gebiedsvisie. Bewoners hebben vaak de beste ideeën, dus zonder hen gaat het ons niet lukken.

Meedenken, meepraten, Kroese hoopt daarmee ook op voldoende draagvlak voor de gebiedsvisie. ‘Dat draagvlak is cruciaal voor de voortgang van onze plannen. We zetten bijvoorbeeld vol in op de bouw van een duurzame nieuwe woonwijk, met veel houtbouw en andere biobased materialen. Dat wordt een ambitieus project, waarbij het groen echt begint aan de voordeur.’

Green Deal

Klopt, vult ontwikkelingsmanager Martijn Hemmer aan, vanuit gebiedsontwikkelaar BPD. ‘Dat past bij de Green Deal, waarover overheden, bedrijven en andere stakeholders in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit jaar afspraken hebben gemaakt. BPD is hiervan medeondertekenaar. Het voornemen is om vanaf 2025 alle nieuwbouw in de MRA, dus ook de nieuwbouw in de oostflank van Purmerend, voor minimaal 20 procent met hout en biobased materialen uit te voeren. Dat zal leiden tot aanzienlijk minder stikstofuitstoot, één van de doelstellingen van de Green Deal.’

De nieuwe woonwijk wordt een wijk voor iedereen, niet alleen voor de happy few, benadrukt Kroese. ‘In haar beleid gaat de gemeente Purmerend uit van de 30 – 30 – 40 norm. Dat betekent minimaal 30 procent sociale huur, ten minste 30 procent betaalbare koopwoningen en 40 procent vrije sector. Die verdeelsleutel geldt voor alle nieuwe woonprojecten in de stad, dus ook voor de oostflank van Purmerend. We laten daarmee zien dat je ook met gewone betaalbare woningen kunt wonen in het groen. De gebiedsvisie is er straks voor iedereen. Omdat een gezonde, groene en leefbare stad voor iedere bewoner van Purmerend belangrijk is.’