MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Natuur

Meer ruimte voor natuur en recreatie in de Oostflank
De oostflank kenmerkt zich door het groen. Bij het maken van de gebiedsvisie neemt het groen een belangrijke plaats in. Zo willen we het Purmerbos versterken en vergroten. Ook willen we de natuur tot aan de voordeur brengen en de verbindingen tussen de diverse groene plekken in de stad en daarbuiten verbeteren.

Geschiedenis
Het Purmerbos ligt in de droogmakerij de Purmer, die in 1622 is drooggelegd. Daarna is het ruim 360 jaar als landbouwgrond in gebruik geweest. De gemeente Purmerend kocht de grond ooit met het doel om er woningen te bouwen. Toen deze plannen in de jaren 1980 niet door konden gaan werd de grond verkocht aan Staatsbosbeheer. Van 1987 tot en met 1989 heeft Staatsbosbeheer het Purmerbos in 4 fases aangelegd. Met zijn ongeveer 30 jaar is het Purmerbos een piepjong polderbos, maar mede door de vruchtbare kleigrond heeft het bos inmiddels een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

Flora en fauna
Doordat er weinig ander bos in de omgeving ligt, heeft de ontwikkeling van specifieke bosvegetatie wat langer geduurd. De eerste echte bosplanten die zich vestigden zijn de door de windverspreide soorten, met name varens. Op dit moment is het Purmerbos, met 26 verschillende soorten varens, het op één na varenrijkste bos in Nederland. Jaarlijks worden er nog steeds nieuwe varensoorten aangetroffen. Echte bosplanten die door dieren worden verspreid, hebben zich inmiddels ook gevestigd, zoals aalbes, hulst, ruwe smele, kleefkruid, robertskruid, geel nagelkruid, bos-vergeet-mij-nietje en grote brandnetel.

Bij recente monitoring zijn in totaal 37 broedvogelsoorten gevonden in het Purmerbos. Het is een mix van bos-, struweel-, water- en moerasvogelsoorten wat past bij het natte karakter van het bos. Met name de hoeveelheid struweelvogels is de afgelopen jaren toegenomen, wat past bij de ontwikkeling van meer bosstruweel. De meest voorkomende broedvogels: fazant, zwartkop, grasmus, zanglijster, tuinfluiter en de wilde eend. Bijzondere soorten zijn: bruine kiekendief, purperreiger, wielewaal en de koekoek. Uit wildcamera-onderzoek is bekend dat de volgende diersoorten in het Purmerbos voorkomen: de vos, bosmuis, hermelijn, haas en Noordse woelmuis.

Gebruik en onderhoud van het bos
Het huidige Purmerbos is een zogenaamd multifunctioneel bos waar recreatie, houtproductie en ecologie hand in hand gaan. Het bos werd, naast uitloopgebied voor Purmerend, ook aangelegd om hout te produceren. Er werden vooral snelgroeiende populieren geplant. Van de oorspronkelijk 16 verschillende populierenklonen bleek echter een groot deel slecht te groeien. Sommige bosvakken waaiden zelfs compleet om. De afzetmarkt voor het hout bleek hierdoor ook klein te zijn en ecologische en recreatieve waarde werd steeds belangrijker.

Het bos is ingedeeld in verschillende delen, het noordelijke deel is het drukst bezochte deel. Hier mag de hond vrij loslopen, bevinden zich het speelbos voor kinderen en andere voorzieningen. Het zuidelijke deel is rustiger en meer op de natuur gericht. Daar werd ook een moerasgedeelte ontwikkeld, wat sterk bijdraagt aan de  biodiversiteit.

Met name de afgelopen 10 jaar is er veel aan onderhoud en ontwikkeling van het Purmerbos gedaan. De essentaksterfte zorgde ervoor dat de es grotendeels uit het bos werd verwijderd. Daarvoor in de plaats zijn weer andere verschillende soorten loofbomen aangeplant. Hiermee wordt het bos robuuster en beter bestand tegen toekomstige boomziektes. Daarbij zijn er ook klimaatbestendige boomsoorten toegevoegd, zodat het bos in de toekomst een droger klimaat en extreme weersomstandigheden beter aankan.

Om het bos verder te ontwikkelen, voert Staatsbosbeheer met regelmaat werkzaamheden uit in het gebied zoals dunningen en aanplant van bomen.