MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Denk mee over de oostflank

Afgelopen jaren hebben omwonenden, bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere belangstellenden op verschillende momenten actief mee mogen denken. De opbrengst van deze participatie wordt gebruikt om de visie op te stellen en wordt straks bij de besluitvorming meegegeven aan de gemeenteraad van Purmerend.

Hieronder vindt u alle verslagen van de meedenkrondes:

Vervolg
De concept gebiedsvisie voor de Oostflank van Purmerend is klaar. Veel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben meegedacht en zorgen, wensen en ideeën gedeeld. Dat heeft ons waardevolle input opgeleverd voor de visie. Op de pagina Visie kunt u deze lezen. Februari staat in het teken va informeren. Heeft u de visie gelezen en nog vragen? Kom dan naar een van de inloopmomenten.

  • Donderdag 15 februari, van 16.30 tot en met 20.30 uur in hotel BurgGolf
  • Dinsdag 27 februari, van 16.00 tot en met 19.30 uur bij stadhuis Purmerend

In februari praten we de gemeenteraad bij. Daarna wordt de concept gebiedsvisie 11 april besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad. Tijdens deze avond heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Dat kan als u het niet eens bent met de plannen of juist enthousiast bent. Op de website van de gemeenteraad leest u hoe dat werkt. Na de bespreking in de commissie wordt de visie aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad akkoord is, gaan we verder met de vervolgstappen.

logo BPD

© 2024 Oostflank Purmerend | Proclaimer