MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Uw mening telt mee!

Verslag 3e enquête

Van 26 april tot en met 15 mei 2022 kon de 3e enquête worden ingevuld. Bijna 400 mensen vulden de enquête in, waaronder 140 nieuwe participanten. De resultaten vindt u hier.
 
Enquête woningzoekenden

Tussen 19 en 30 mei hebben meer dan 2.000 woningzoekenden de enquête ingevuld. We verwerken op dit moment de resultaten en zullen deze binnenkort via de nieuwsbrief en de website met u delen.

Denk mee over de oostflank

Er gebeurt van alles aan de oostflank van Purmerend. Van Baanstee Noord tot de golfbaan en Vurige Staart: de oostkant van de stad gaat veranderen de komende jaren. Daarom werken de gemeente, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer samen aan een visie voor het gebied. Zo willen we hier woningen toevoegen en het Purmerbos versterken. We kijken naar de combinatie wonen, natuur en recreatie. 

We hopen dat veel mensen mee willen denken over deze ontwikkelingen. We zijn benieuwd hoe u gebruik maakt van de verschillende plekken langs de oostflank: wat moet blijven en wat kan beter? Hoe zit het met zaken als bereikbaarheid, recreatie en natuur? De visie moet straks antwoord geven op deze vragen. Doel is een aantrekkelijk gebied waar de huidige en nieuwe bewoners fijn kunnen wonen en recreëren. Daarom vragen we (direct) omwonenden en bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, ondernemers en woningzoekenden om mee te denken over de nieuwe oostflank van de stad.

Verslag 3e meedenkavond
Van 19 tot en met 23 april vond de 3e meedenkronde plaats. Hier vindt u het verslag van alle bijeenkomsten. Alle input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. We zijn op dit moment op basis van alle informatie de gebiedsvisie aan het schrijven. Via de website en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over wanneer we de visie aan u presenteren, voordat deze naar de gemeenteraad gaat.

 

lijn oostflank Purmerend

Participatietraject

Voor dit deel van Purmerend maken we een gebiedsvisie. In deze gebiedsvisie beschrijven we wat de huidige en toekomstige kwaliteiten (goede/sterke punten) zijn en hoe we op hoofdlijnen omgaan met het wonen, natuur, recreatie, water, ecologie, duurzaamheid en de bereikbaarheid.

 

Tussen november 2021 en begin 2022 organiseren we verschillende bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vond op 9 november jl. plaats in Hotel Burggolf, de tweede bijeenkomst vond online plaats op 14 december jl. Ook op andere manieren vragen we omwonenden, bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere belangstellenden om mee te denken. De reacties verwerken we, samen met de voorstellen vanuit de initiatiefnemers van de gebiedsvisie (gemeente Purmerend, Staatsbosbeheer en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling), tot een gebiedsvisie. We verwachten dat de visie in het eerste of tweede kwartaal van 2022 gereed is.