MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Van 19 tot en met 23 april vond de 3e meedenkronde voor de oostflank van Purmerend plaats. Op diverse plekken in de oostflank, omliggende wijken en het centrum van Purmerend gingen we aan de hand van informatiepanelen met u in gesprek. Hier vindt u de informatie die met omwonenden, gebruikers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere geïnteresseerden is gedeeld.

Afbeelding/pagina 1 – de gebiedsvisie

Hier leest u meer over de gebiedsvisie, het proces en de aanleiding voor het opstellen van de gebiedsvisie voor de oostflank van Purmerend.

Afbeelding/pagina 2 – uw ideeën en zorgen

We hebben uw ideeën en input uit de eerdere meedenkbijeenkomsten en enquêtes samengevoegd tot een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling van de oostflank. Naast deze uitgangspunten ziet u hier de belangrijkste zorgen en kritiek die we hebben ontvangen.

 

Afbeelding/pagina 3 – modellen voor de oostflank

We hebben verschillende modellen opgesteld om te onderzoeken hoe de oostflank kan worden ingericht. De modellen zijn geen concrete plannen, maar voorbeelden van mogelijke indelingen van het gebied.

Doelstellingen bij de modellen zijn: meer natuur en ruimte voor recreatie, een groene woonomgeving (we onderzoeken een mogelijke capaciteit tot ongeveer 5.000 woningen) en een goede bereikbaarheid. We onderzoeken nu of dit in samenhang mogelijk en wenselijk is.

Toelichting op de thema’s wonen, groen en bereikbaarheid en ontsluiting

Wonen

In de vijf modellen zijn woningen op verschillende manieren verdeeld door het gebied: gegroepeerd (model 1 en 2), als nieuw lint tegen de polder of de bestaande wijken (model 3 en 4) of als clusters door het hele gebied (model 5).

Groen

In de vijf modellen wordt verschillend omgegaan met het groen. In model 1 verdwijnt er groen aan de zuidkant, in model 2 wordt het groen aan de zuidoost kant vergroot, in model 3 en 4 wordt het groen in het zuiden vergroot en komt er recreatief groen langs nieuwe woningen. In model 5 wordt het groen uitgebreid met clusters door het gebied.

Bereikbaarheid en ontsluiting

In de vijf modellen is schetsmatig weergegeven hoe de ontsluiting geregeld kan worden. De Westerweg, Purmerenderweg en Oosterweg willen we veiliger maken door minder nadruk op de auto te leggen.

Afbeelding/pagina 4 – toekomstbeelden

Hier ziet u mogelijke toekomstbeelden van de oostflank. De beelden zijn nog geen concrete plannen, maar laten zien hoe plekken in het gebied eruit kunnen komen te zien.