MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Van 10 tot en met 29 november jl. stond de eerste enquête voor de oostflank online. 546 bewoners, ondernemers, gebruikers van de oostflank en andere geïnteresseerden hebben de enquête ingevuld.

Het overgrote deel (83%) van de respondenten was niet aanwezig op de eerste fysieke participatiebijeenkomst in hotel BurgGolf op 9 november jl.

De eerste enquête ging over het huidige gebruik en de beleving van het gebied. Daarnaast werden vragen gesteld over woningbouw, infrastructuur, recreatie, het Purmerbos en het participatieproces.

Via deze link vindt u een samenvatting van de uitkomsten. Alle antwoorden die u in de open velden in de enquête hebt gegeven zijn bij ons bekend. De resultaten van de enquête worden samen met de resultaten van de bijeenkomst van 9 november jl. meegenomen bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie. Op de volgende (digitale) bijeenkomst in december 2021 laten wij zien wat de partijen met uw input hebben gedaan.

Hebt u de enquête gemist? Na de volgende (digitale) participatiebijeenkomst op 14 december a.s. wordt een nieuwe enquête online gezet. Houd hiervoor de website en de nieuwsbrief in de gaten.