MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

De gemeente Purmerend werkt samen met Edam-Volendam en Waterland sinds de zomer 2021 aan een omgevingsvisie voor de Purmer. Deze visie geeft in grote lijnen de ontwikkeling aan van de hele Purmer-polder tot 2040. Voor het deel van de Purmer waar woningbouw kan komen, de oostflank, stellen we een losse gebiedsvisie op. Natuurlijk sluiten beide visies op elkaar aan.

Vertegenwoordigers van onder andere de boeren en tuinders, ondernemers, het waterschap de provincie dachten de afgelopen maanden mee over de Purmer. In april is het de beurt aan bewoners om mee te denken.

Tijdens bijeenkomsten en via de projectsite krijgen bewoners informatie over wat een omgevingsvisie is en wat er nodig is om deze te kunnen maken. Ook kunnen bewoners meedenken over de toekomst van de Purmer. Wat maakt de Purmer bijzonder? Wat moet blijven in de Purmer? En wat wordt nog gemist? Met alle opgehaalde reacties werken de gemeenten weer verder aan de omgevingsvisie. Planning is dat de visie rond de zomer gereed is.

Kijk voor alle informatie over de visie voor de Purmer op www.broproject.nl/depurmer.