MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Contact

Hebt u vragen, suggesties, dromen of zorgen die u met ons wilt delen?

Wij zijn te bereiken via het algemene e-mailadres: oostflank@purmerend.nl

 Meer specifieke vragen kunt u stellen aan de volgende contactpersonen : 

Gemeente Purmerend
Petra Hania (projectleider): p.hania@purmerend.nl

Staatsbosbeheer
Arjan van der Zee (programmamanager): aj.zee@staatsbosbeheer.nl

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Carina Hak (locatiemanager): c.hak@bpd.nl


Voor persvragen verwijzen wij u graag door naar onze communicatie-adviseurs:

Annelies Janssen: a.janssen@purmerend.nl
Lisa van der Veen: l.vanderveen@staatsbosbeheer.nl
Marlous Mok: m.mok@bpd.nl

Samenwerkende partijen

Gemeente Purmerend
Als stad in het hart van Noord-Holland heeft Purmerend een belangrijke regionale functie op het gebied van bijvoorbeeld zorg, cultuur en economie. Purmerend ligt vlak boven Amsterdam en veel Amsterdammers zijn hier de afgelopen decennia naartoe verhuisd. Het aantal inwoners van Purmerend is sinds 1950 toegenomen van 7.000 naar ruim 80.000. De stad groeit nog steeds en het bouwen van meer woningen is hard nodig. En daarmee de behoefte aan meer groen en voorzieningen. Tot 2040 willen we meer dan 10.000 nieuwe woningen toevoegen, merendeels binnen de huidige stadsgrenzen. We kunnen de ruimte maar één keer invullen en kijken naar innovatieve en duurzame oplossingen voor wonen, werken, vervoer en recreëren.

Staatsbosbeheer
Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Nederland staat voor grote opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw, de stikstofopgave en verduurzaming in de landbouw. Staatsbosbeheer kijkt daarom vooruit. We richten ons op terreinbeheer en denken daarnaast in ontwikkelingsmogelijkheden. De genoemde transities verdragen geen scheiding tussen stad en land. In ons dichtbevolkte land is het zaak natuur en cultuur ruimtelijk en ecologisch te integreren. Als groene overheidsorganisatie in het publieke domein is het onze verantwoordelijkheid daar invulling aan te geven.

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
BPD is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit 5 kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 365.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland.