MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Contact

Hebt u vragen, suggesties, dromen of zorgen die u met ons wilt delen?

Wij zijn te bereiken via het algemene e-mailadres: oostflank@purmerend.nl

Meer specifieke vragen kunt u stellen aan de volgende contactpersonen :

Gemeente Purmerend
Petra Hania (projectleider): p.hania@purmerend.nl
Eef Franke (projectmanager): e.franke@purmerend.nl

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Carina Hak (locatiemanager): c.hak@bpd.nl


Voor persvragen verwijzen wij u graag door naar onze communicatie-adviseurs:

Annelies Janssen: a.janssen@purmerend.nl
Marlous Mok: m.mok@bpd.nl

Samenwerkende partijen

Gemeente Purmerend
Als stad in het hart van Noord-Holland heeft Purmerend een belangrijke regionale functie op het gebied van bijvoorbeeld zorg, cultuur en economie. Purmerend ligt vlak boven Amsterdam en veel Amsterdammers zijn hier de afgelopen decennia naartoe verhuisd. Het aantal inwoners van Purmerend is sinds 1950 toegenomen van 7.000 naar ruim 80.000. De stad groeit nog steeds en het bouwen van meer woningen is hard nodig. En daarmee de behoefte aan meer groen en voorzieningen. Tot 2040 willen we meer dan 10.000 nieuwe woningen toevoegen, merendeels binnen de huidige stadsgrenzen. We kunnen de ruimte maar één keer invullen en kijken naar innovatieve en duurzame oplossingen voor wonen, werken, vervoer en recreëren.

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
BPD is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit 5 kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 365.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland.

Tot eind van de zomer 2023 was ook Staatsbosbeheer een van de samenwerkende partijen. Door de wijziging van de uitgangspunten maakt het bos geen onderdeel uit van de gebiedsvisie. Daarom verandert de rol van Staatsbosbeheer van samenwerkende partij naar actieve buur.  ‘Onze deelname aan de gebiedsvisie oostflank was ingegeven door onze grondpositie. Nu de gemeente gekozen heeft voor woningbouw op de golfbaan en het weiland in Purmerend-Zuid zuid is het voor ons niet meer nodig een actieve rol te hebben in de gebiedsvisie. We zijn blij dat de gemeente zoveel waarde hecht aan het Purmerbos en het belang ervan voor de inwoners van Purmerend en de regio. We blijven, als buren, uiteraard betrokken bij de verdere ontwikkeling van de oostflank, omdat de nieuwe woonwijken grenzen aan het bos en de druk op het bos daardoor sterk zal toenemen.’ Aldus Riena Tienkamp, provinciehoofd Staatsbosbeheer.