MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Betaalbare en duurzame nieuwbouw

Kansen en noodzaak voor versnelling

In de stad Purmerend gebeurt al heel veel op het gebied van wonen. Ondanks al die inspanningen blijft er een grote behoefte aan extra woningen, lokaal en regionaal. De oostflank biedt kansen om tussen de 5000 tot 5800 woningen toe te voegen die een kwalitatieve aanvulling zijn op de bestaande voorraad in Purmer Zuid en Purmer Noord waarmee doorstroming mogelijk wordt, voorzieningen behouden kunnen worden en de mobiliteitsopgave voor de gehele stad een impuls kan krijgen. De woningvraag is hoog en daarom willen we snel aan de slag. Bij het opstellen van de gebiedsvisie kijken we daarom ook waar we nu al en op korte termijn kunnen beginnen met het versterken van groen en het toevoegen van woningen. In de oostflank komt een mix van woningen. (Sociale) huur, middeldure huur en koop en vrije sector woningen.

Als samenwerkende partijen willen wij voor de regio een voorbeeld zijn voor het bouwen met duurzame, biobased materialen, zoals hout. Houtbouw is een aantrekkelijke en snelle manier om het woningtekort op een duurzame en betaalbare manier op te lossen. Daarmee geven we invulling aan de ‘Greendeal Houtbouw’ die is afgesloten binnen de Metropoolregio Amsterdam. Naast het bouwen met hout, met oog op de toekomst en betaalbaarheid, passen we systeem- en fabrieksmatige bouw toe.

Schrijf u nu in als belangstellende door u aan te melden voor de nieuwsbrief!

Inspiratie: Buurtschap De Gast, Zuidhorn