MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Enquête woningzoekenden

Tussen 19 en 30 mei hebben meer dan 2.000 woningzoekenden de enquête ingevuld. We verwerken op dit moment de resultaten en zullen deze binnenkort via de nieuwsbrief en de website met u delen.

Betaalbare en duurzame nieuwbouw

Kansen en noodzaak voor versnelling
In de stad Purmerend gebeurt al heel veel op het gebied van wonen. Ondanks al die inspanningen blijft er een grote behoefte aan extra woningen, lokaal en regionaal. De oostflank biedt daar alle kansen voor. De woningnood is hoog en daarom willen we snel aan de slag. Liefst morgen. Bij het opstellen van de gebiedsvisie kijken we daarom ook waar we nu al en op korte termijn kunnen beginnen met het versterken van groen en het toevoegen van woningen. In de oostflank komt een mix van woningen. (Sociale) huur, middeldure huur en koop en vrije sector woningen.

Als samenwerkende partijen willen wij voor de regio een voorbeeld zijn voor het bouwen met duurzame, biobased materialen, zoals hout. Houtbouw is een aantrekkelijke en snelle manier om het woningtekort op een duurzame en betaalbare manier op te lossen. Daarmee geven we invulling aan de ‘Greendeal Houtbouw’ die is afgesloten binnen de Metropoolregio Amsterdam. Met het oog op de toekomst kijken we ook naar een passend en betaalbaar energieconcept. Wonen in de oostflank moet ook betaalbaar zijn.

Schrijf u nu in als belangstellende door u aan te melden voor de nieuwsbrief!

Inspiratie: Buurtschap De Gast, Zuidhorn