MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Doe mee met oostflank Purmerend

Verslag 3e enquête

Van 26 april tot en met 15 mei 2022 kon de 3e enquête worden ingevuld. Bijna 400 mensen vulden de enquête in, waaronder 140 nieuwe participanten. De resultaten vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Tijdens de 3e participatiebijeenkomst hebben we veel vragen gekregen over de noodzaak om te bouwen in de oostflank, hoe de natuur versterkt wordt en over de transformatie van het gebied en in het bijzonder de golfbaan op de korte termijn. Op deze pagina geven we toelichting op deze veelgestelde vragen.


Enquête woningzoekenden

Tussen 19 en 30 mei hebben meer dan 2.000 woningzoekenden de enquête ingevuld. We verwerken op dit moment de resultaten en zullen deze binnenkort via de nieuwsbrief en de website met u delen.

Oostflank Purmerend

Gemeente Purmerend, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer, willen samen de schouders zetten onder een aantal grote opgaven. Een bijzondere samenwerking tussen drie organisaties met verschillende belangen en zeer diverse doelstellingen. We werken met elkaar aan één gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan het realiseren van woningen en het versterken van de groene leefomgeving in en rondom Purmerend.

De gemeente Purmerend en BPD willen bijdragen aan een oplossing voor het huidige tekort aan woningen in Purmerend en de regio. Staatsbosbeheer wil hierbij haar expertise op het gebied van natuur en recreatie inzetten. Dit leidt tot een ambitie om te investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.

Onze missie: nieuwe betaalbare en duurzame woningen en meer buiten spelende kinderen. Een aantrekkelijk en gezond woonklimaat met ruimte voor een fijnmazige natuur en waterberging in de stad. Ruim baan voor fietsers en wandelaars, een bereikbaar gebied met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Meer natuur om aantrekkelijk in te recreëren in alle jaargetijden.

Ons streven is te komen tot een gezamenlijke, gedragen en vastgestelde gebiedsvisie op de toekomstige oostkant van Purmerend en het op korte en midden lange termijn realiseren van extra woningen en extra groen in Purmerend.

 

Locatie

De oostflank is het gebied ten oosten en zuiden van de stad en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. Lees verder >>

Wonen

In de oostflank komt een mix van woningen. (Sociale) huur, middel dure huur en koop en vrije sector woningen. De woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met duurzame, biobased materialen, zoals hout. Lees verder >>

Proces

We werken de komende maanden aan een visie voor de oostflank, dit noemen we een gebiedsvisie. Hierin beschrijven we wat de huidige én de toekomstige kwaliteiten van het gebied zijn. Lees verder >>

We hebben uw mening en ideeën nodig!

Net als na de eerste meedenkavond in november 2021 hebben we ook na de tweede (digitale) meedenkavond in december een digitale enquête uitgezet en via deze nieuwsbrief naar belangstellenden gestuurd. In deze 2e enquête kwamen dezelfde thema’s aan bod als tijdens de digitale bijeenkomst. De enquête kon van 21 december 2021 tot en met 17 januari 2022 worden ingevuld. Ruim 550 respondenten vulden de enquête in. 

Hier vindt u een verslag met de resultaten.