MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Doe mee met oostflank Purmerend

Tweede meedenkavond
Dinsdagavond 14 december organiseerden gemeente Purmerend, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer opnieuw een meedenkavond. Dit keer online i.v.m. de aangescherpte corona-maatregelen. 

Het algemene deel van de avond is opgenomen en kan hier worden teruggekeken.

Oostflank Purmerend

Gemeente Purmerend, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Staatsbosbeheer, willen samen de schouders zetten onder een aantal grote opgaven. Een bijzondere samenwerking tussen drie organisaties met verschillende belangen en zeer diverse doelstellingen. We werken met elkaar aan één gezamenlijke ambitie om bij te dragen aan het realiseren van woningen en het versterken van de groene leefomgeving in en rondom Purmerend.

De gemeente Purmerend en BPD willen bijdragen aan een oplossing voor het huidige tekort aan woningen in Purmerend en de regio. Staatsbosbeheer wil hierbij haar expertise op het gebied van natuur en recreatie inzetten. Dit leidt tot een ambitie om te investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.

Onze missie: nieuwe betaalbare en duurzame woningen en meer buiten spelende kinderen. Een aantrekkelijk en gezond woonklimaat met ruimte voor een fijnmazige natuur en waterberging in de stad. Ruim baan voor fietsers en wandelaars, een bereikbaar gebied met zowel het openbaar vervoer als met de auto. Meer natuur om aantrekkelijk in te recreëren in alle jaargetijden.

Ons streven is het in 2022 afronden van een gezamenlijke, gedragen en vastgestelde gebiedsvisie op de toekomstige oostkant van Purmerend en het op korte en midden lange termijn realiseren van extra woningen en extra groen in Purmerend.

 

Locatie

De oostflank is het gebied ten oosten en zuiden van de stad en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. Lees verder >>

Wonen

In de oostflank komt een mix van woningen. (Sociale) huur, middel dure huur en koop en vrije sector woningen. De woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met duurzame, biobased materialen, zoals hout. Lees verder >>

Proces

We werken de komende maanden aan een visie voor de oostflank, dit noemen we een gebiedsvisie. Hierin beschrijven we wat de huidige én de toekomstige kwaliteiten van het gebied zijn. Lees verder >>

We hebben uw mening en ideeën nodig!

In deze tweede enquête vindt u de eerste ideeën voor de oostflank en vragen wij om uw reactie. De enquête is opgebouwd volgens dezelfde thema’s die tijdens de tweede meedenkavond op 14 december jl. voorbij zijn gekomen.

U kunt de 2e enquête niet meer invullen. Binnenkort leest u de resultaten op onze website.