MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Doe mee met oostflank Purmerend

Concept gebiedsvisie voor Oostflank Purmerend klaar
De Oostflank is het gebied aan de oostkant van Purmerend en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. De gemeente Purmerend heeft samen met BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling een visie voor dit gebied gemaakt. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de natuur in het gebied versterkt wordt, waar woningen en voorzieningen kunnen komen en hoe er wordt omgegaan met mobiliteit.
Lees verder

Voorgestelde opvanglocatie in Purmer-Zuid gaat niet door.
De gemeente Purmerend heeft de afgelopen maanden samen met omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de verschillende opdrachten die door het Rijk worden opgelegd voor de opvang van vluchtelingen.
Lees verder

Oostflank Purmerend

De concept gebiedsvisie voor de Oostflank is klaar. In de Oostflank gaan groen, natuur, wonen en vrijetijdsbeleving elkaar straks versterken. Het moet voelen als buiten wonen, maar wel Purmerends, dichtbij en goed verbonden met alle andere voorzieningen van de stad. In totaal komen er 5.000 tot 5.800 woningen bij, verdeeld over het terrein van de golfbaan (4.000 tot 4.500 woningen) en Purmer-Zuid Zuid (1.000 tot 1.300 woningen). Het Purmerbos blijft behouden en de natuur wordt versterkt. Lopen, fietsen en het gebruik van de snelle bus worden in de Oostflank gestimuleerd, maar er blijft voldoende ruimte voor het parkeren van de (deel)auto.

Februari staat in het teken van informeren. Op de pagina Visie kunt u de concept gebiedsvisie lezen, de video bekijken en een reactie achterlaten. U kunt ook langskomen op één van de inloopmomenten

Na het informeren wordt de visie besproken in de gemeenteraad van Purmerend. Als de gemeenteraad akkoord is, gaan we verder met de vervolgstappen. Dan maken we concreet hoe de nieuwe wijken eruit gaan zien, waar wegen en voorzieningen komen en waar en hoe de natuur versterkt wordt. We streven ernaar om dit plan in de tweede helft van 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Hierna kan, naar verwachting, vanaf 2026 gestart worden met de ontwikkeling.

Tot eind van de zomer 2023 was ook Staatsbosbeheer een van de samenwerkende partijen. Door de wijziging van de uitgangspunten maakt het bos geen onderdeel uit van de gebiedsvisie. Daarom verandert de rol van Staatsbosbeheer van samenwerkende partij naar actieve buur.

Locatie

De oostflank is het gebied ten oosten en zuiden van de stad en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. Lees verder >>

Wonen

In de oostflank komt een mix van woningen. (Sociale) huur, middel dure huur en koop en vrije sector woningen. De woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met duurzame, biobased materialen, zoals hout. Lees verder >>

Proces

We werken aan een visie voor de oostflank, dit noemen we een gebiedsvisie. Hierin beschrijven we wat de huidige én de toekomstige kwaliteiten van het gebied zijn. Lees verder >>