MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Nieuws

Gemeenteraad stemt in met gebiedsvisie Oostflank

Gemeenteraad stemt in met gebiedsvisie Oostflank

Woningbouw in de Oostflank Purmerend een stap verder De Oostflank is het gebied aan de oostkant van Purmerend en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. In de Oostflank gaan groen, natuur, wonen en vrijetijdsbeleving elkaar straks versterken. Dat besloot de...

Lees meer
Petitie aangeboden aan gemeenteraad

Petitie aangeboden aan gemeenteraad

Donderdagavond 11 april is de petitie ‘Behoud natuurgebied Purmerbos’ aangeboden aan de gemeenteraad. Met de petitie willen de ondertekenaars laten weten dat zij zich zorgen maken over de bouwplannen in de Oostflank. Zij verzoeken de gemeente af te zien van de...

Lees meer
Terugkoppeling inloopbijeenkomsten

Terugkoppeling inloopbijeenkomsten

Van 2 tot en met 27 februari vond de vierde informatieronde plaats over de concept-gebiedsvisie voor de Oostflank van Purmerend. Vertegenwoordigers van gemeente Purmerend en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en de stedenbouwkundige bureaus spraken ruim 350...

Lees meer
Gebiedsvisie Oostflank naar gemeenteraad

Gebiedsvisie Oostflank naar gemeenteraad

In februari hebben we de gemeenteraad een korte toelichting gegeven op de visie. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen uit de inloopbijeenkomsten hebben we een aantal kleine tekstuele wijzigingen aangebracht aan de visie. Op donderdag 11 april wordt deze...

Lees meer
Strategische Gebiedsvisie De Purmer ook naar gemeenteraad

Strategische Gebiedsvisie De Purmer ook naar gemeenteraad

De gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Deze visie lag in de zomer van 2023, 10 weken ter inzage. Hierop zijn zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is er een Nota van...

Lees meer
Concept gebiedsvisie voor Oostflank Purmerend klaar

Concept gebiedsvisie voor Oostflank Purmerend klaar

De Oostflank wordt een plek waar natuur, wonen en recreatie elkaar versterken De Oostflank is het gebied aan de oostkant van Purmerend en loopt van de Baanstee Noord tot aan Vurige Staart. De gemeente Purmerend heeft samen met BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling een...

Lees meer
Petitie aangeboden aan gemeenteraad en college

Petitie aangeboden aan gemeenteraad en college

Woensdagavond bood de eigenaar van hondendagopvang en uitlaatservice Dogrun de gemeenteraad en het college van Purmerend een petitie aan. Dogrun is gevestigd in het gebied van de oostflank. Voor de oostflank loopt een onderzoek om te kunnen bepalen waar de...

Lees meer
Purmerbos blijft zoveel mogelijk behouden 

Purmerbos blijft zoveel mogelijk behouden 

Het college van de gemeente Purmerend heeft besloten het bestaande Purmerbos zoveel mogelijk te willen behouden. Het ziet kansen voor woningbouw op de golfbaan en de Purmer-Zuid zuid. Dat betekent dat het bos bij de Purmer-Zuid zuid niet voor woningbouw wordt gebruikt...

Lees meer
Strategische Gebiedsvisie De Purmer ter inzage

Strategische Gebiedsvisie De Purmer ter inzage

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Een visie voor de lange termijn, tot 2035, die richting geeft en duidelijkheid schept voor alle belanghebbenden en rond dit bijzondere gebied.  Met een...

Lees meer
Stand van zaken planning opstellen gebiedsvisie oostflank

Stand van zaken planning opstellen gebiedsvisie oostflank

Afgelopen maanden hebben er verschillende wisselingen plaatsgevonden in het bestuur en de ambtelijke top van gemeente Purmerend. Hierdoor zijn enkele vraagstukken rond de oostflank nog niet goed besproken en is meer tijd nodig om de plannen verder uit te werken. Dit...

Lees meer
Nieuwe planning gebiedsvisie Oostflank

Nieuwe planning gebiedsvisie Oostflank

De drie partijen (gemeente Purmerend, Staasbosbeheer en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) werken op dit moment aan de gebiedsvisie. We hebben eerder meer tijd genomen om zorgvuldig de vele reacties die u tijdens de participatiemomenten aan ons meegaf te verwerken....

Lees meer
Lopend mobiliteitsonderzoek

Lopend mobiliteitsonderzoek

Tijdens de diverse participatierondes heeft u uitgebreid gereageerd op onze ideeën om het Purmerbos te versterken, nieuwe woonbuurten voor Purmerend te maken en de oostflank nog aantrekkelijker te maken voor recreatie. Aan de hand van uw reacties hebben we verder...

Lees meer
Boswerkzaamheden Purmerbos afgerond

Boswerkzaamheden Purmerbos afgerond

Vanaf augustus heeft Staatsbosbeheer op een aantal plekken in het Purmerbos bosonderhoud uitgevoerd. Vooral oude en slechte populieren langs fiets- en voetpaden zijn gekapt, omdat ze op omvallen stonden en een gevaarlijke situatie zouden vormen. Daarnaast vond er op...

Lees meer
Update planning

Update planning

De drie partijen werken op dit moment aan de gebiedsvisie. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de oostflank ontwikkeld gaat worden. Denk hierbij aan hoe de natuur versterkt wordt, waar ruimte is voor recreatie, waar wegen komen te lopen, waar woningen en...

Lees meer
Stand van zaken na drie meedenkrondes

Stand van zaken na drie meedenkrondes

Na drie meedenkrondes hebben de partijen een tussenstand opgemaakt van het participatieproces. Hier vindt u een samenvatting met de uitkomsten van alle bijeenkomsten en enquêtes en leest u hoe de partijen de input uit het participatieproces verwerken in de...

Lees meer
Resultaten enquête woningzoekenden

Resultaten enquête woningzoekenden

Tussen 19 en 30 mei jl. vulden ruim 2.000 actief woningzoekenden uit Purmerend en omstreken de enquête in over de eerste ideeën en woonwensen voor de oostflank. Van deze grote groep belangstellenden namen 1.780 respondenten nog niet eerder deel aan een van de...

Lees meer
Verslag 3e meedenkronde

Verslag 3e meedenkronde

Van 19 tot en met 23 april vond de 3e meedenkronde plaats. Hier vindt u het verslag van alle bijeenkomsten. Alle input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. We zijn op dit moment op basis van alle informatie de gebiedsvisie aan het schrijven. Via...

Lees meer