MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Proces

De gebiedsvisie voor de Oostflank van Purmerend is klaar. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de natuur in het gebied versterkt wordt, waar woningen en voorzieningen kunnen komen en waar verkeersontsluitingen komen zodat toekomstige bewoners bij hun woning kunnen komen.

Denk mee
Op verschillende momenten hebben omwonenden, bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere belangstellenden meegedacht. Dat heeft waardevolle input opgeleverd voor de visie.

Hoe nu verder?
De gemeente Purmerend en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling gaan nu verder met het uitwerken van de visie en het uitwerken van de 2 moties die zijn overgenomen, over de Purmerenderweg en een verkeersonderzoek. Voor de volgende stap is onder andere een aantal onderzoeken nodig. Aan de hand daarvan maken gemeente Purmerend en BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling concreter hoe de nieuwe wijken eruit gaan zien, waar precies de wegen en voorzieningen komen en waar en hoe de natuur versterkt wordt. De resultaten van de uitwerking van de visie worden uiteindelijk vastgelegd in het omgevingsplan. De partijen streven ernaar om het omgevingsplan na participatie en inspraak in de tweede helft van 2025 aan de gemeenteraad voor te leggen. Hopelijk kan de uitvoering dan starten vanaf 2026.

Het proces van de totstandkoming van de gebiedsvisie oostflank Purmerend t/m nov21

Tijdlijn
Voor het opstellen van de visie hebben we een uitgebreid proces doorlopen. Hieronder ziet u de tijdlijn.

Het proces van de totstandkoming van de gebiedsvisie oostflank Purmerend t/m nov21

In deze periode zijn onderzoeken gedaan die nodig waren om de plannen verder uit te werken. Er hebben verschillende wisselingen plaatsgevonden in het bestuur en de ambtelijke top van gemeente Purmerend. In het college zijn veel en uitvoerige gesprekken geweest over de visie op de oostflank en verschillende signalen van inwoners gehoord. Er zijn nieuwe uitgangspunten die duidelijk aangeven welk groen behouden blijft, waar groen versterkt kan worden en op welke plekken er ruimte is voor nieuwe woningen en de benodigde infrastructuur zoals wegen.

Na de keuze van de gemeente voor woningbouw op de golfbaan en het weiland in Purmerend-Zuid Zuid heeft Staatbosbeheer besloten geen actieve rol meer te hebben in de gebiedsvisie. Wel blijven zij, als belangrijke buren, betrokken.

Het proces van de totstandkoming van de gebiedsvisie oostflank Purmerend t/m nov21

Na de keuze van de gemeente voor woningbouw op de golfbaan en het weiland in Purmerend-Zuid Zuid heeft Staatbosbeheer besloten geen actieve rol meer te hebben in de gebiedsvisie. Wel blijven zij, als belangrijke buren, betrokken.