MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Proces

De concept gebiedsvisie voor de Oostflank van Purmerend is klaar. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de natuur in het gebied versterkt wordt, waar woningen en voorzieningen kunnen komen en waar verkeersontsluitingen komen zodat toekomstige bewoners bij hun woning kunnen komen.

Denk mee
Op verschillende momenten hebben omwonenden, bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere belangstellenden meegedacht. Dat heeft waardevolle input opgeleverd voor de visie.

Vaststellen
Nu de concept gebiedsvisie klaar is, staat februari in het teken van informeren. In februari praten we ook de gemeenteraad bij. Daarna wordt de concept gebiedsvisie 11 april besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad. Tijdens deze avond heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Dat kan als u het niet eens bent met de plannen of juist enthousiast bent. Op de website van de gemeenteraad  leest u hoe dat werkt. Na de bespreking in de commissie wordt de visie aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad akkoord is, gaan we verder met de vervolgstappen. Dan worden de plannen uitgewerkt en de ruimtelijke procedures opgestart.

Gemeente Purmerend en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hebben samen de concept gebiedsvisie gemaakt voor de Oostflank van Purmerend. Samen willen de partijen investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.

Tot eind van de zomer 2023 was ook Staatsbosbeheer een van de samenwerkende partijen. Door de wijziging van de uitgangspunten maakt het bos geen onderdeel uit van de gebiedsvisie. Daarom verandert de rol van Staatsbosbeheer van samenwerkende partij naar actieve buur.

Het proces van de totstandkoming van de gebiedsvisie oostflank Purmerend t/m nov21

In deze periode zijn onderzoeken gedaan die nodig waren om de plannen verder uit te werken. Er hebben verschillende wisselingen plaatsgevonden in het bestuur en de ambtelijke top van gemeente Purmerend. In het college zijn veel en uitvoerige gesprekken geweest over de visie op de oostflank en verschillende signalen van inwoners gehoord. Er zijn nieuwe uitgangspunten die duidelijk aangeven welk groen behouden blijft, waar groen versterkt kan worden en op welke plekken er ruimte is voor nieuwe woningen en de benodigde infrastructuur zoals wegen.

Na de keuze van de gemeente voor woningbouw op de golfbaan en het weiland in Purmerend-Zuid Zuid heeft Staatbosbeheer besloten geen actieve rol meer te hebben in de gebiedsvisie. Wel blijven zij, als belangrijke buren, betrokken.

Het proces van de totstandkoming van de gebiedsvisie oostflank Purmerend t/m nov21