MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Proces

We werken sinds 2021 aan een visie voor de oostflank, dit noemen we een gebiedsvisie. Hierin beschrijven we wat de huidige én de toekomstige kwaliteiten van het gebied zijn. Dus wat waarderen we nu bijzonder aan de omgeving en wat zou er (nog) beter kunnen. Ook beschrijven we op hoofdlijnen hoe we in de oostflank om willen gaan met wonen, natuur, recreatie, water, ecologie, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Denk mee
U heeft al uitgebreid met ons meegedacht. Dat kon tijdens bijeenkomsten of door het invullen van de enquêtes die we via onze nieuwsbrief en de website hebben verspreid.  Met uw reacties hebben we onze plannen aangescherpt. In augustus 2022 hebben we u een terugkoppeling op de resultaten van het participatieproces gestuurd. Deze kunt u vinden op de website. Op dit moment werken de partijen aan de afronding van de gebiedsvisie. Zodra deze gereed is komen we opnieuw bij u terug om de visie aan u te presenteren. Houdt u hiervoor de website en de nieuwsbrief in de gaten.

Vaststellen
Als de gebiedsvisie straks klaar is wordt deze aan de gemeenteraad van Purmerend aangeboden ter vaststelling. U kunt inspreken bij de raad als u het niet eens bent met de plannen (zie: raad.purmerend.nl).  Als de gemeenteraad de gebiedsvisie heeft vastgesteld is dit het kader om het gebied verder te ontwikkelen en te versterken.

Bestemmingsplan wijzigen voor woningbouw
Onderstaande planning is uit december 2022 en wordt binnenkort bijgewerkt. Er is door wisselingen in het bestuur en de ambtelijke top van de gemeente en onderzoeksresultaten die nog verwerkt moeten worden meer tijd nodig om de plannen verder uit te werken. Dat betekent ook dat het moment waarop wij u informeren over de plannen en de besluitvorming in de gemeenteraad verder naar achteren schuift. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Het proces van de totstandkoming van de gebiedsvisie oostflank Purmerend t/m nov21

Bovenstaande planning is uit december 2022 en wordt binnenkort bijgewerkt.
De onderzoeksresultaten van verschillende onderzoeken zijn nog niet binnen. Deze resultaten zijn nodig om de plannen verder uit te kunnen werken. Dat betekent ook dat het moment waarop wij u informeren over de plannen en de besluitvorming in de gemeenteraad verder naar achteren schuift.