MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

In september 2021 zijn we samen met u begonnen aan een traject om tot een gebiedsvisie te komen voor de oostflank van Purmerend. Tijdens de eerste meedenkavond in hotel BurgGolf informeerden wij u over de opgaven in het gebied. U hebt ons verteld hoe u het gebied gebruikt en beleeft. Ook hebt u uw zorgen en ideeën met ons kunnen delen.

Bekijk hier het videoverslag van de eerste bijeenkomst.

In december volgde een tweede – digitale – meedenkavond waarin de eerste ideeën op het gebied van Ecologie & Purmerbos, Klimaat & Duurzaamheid, Bereikbaarheid & Wonen zijn gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst hebt u de behoefte uitgesproken (aan de partijen) om ideeën verder te onderbouwen met voorbeelden en tekeningen.

Bekijk hier het videoverslag (35 min.) van het plenaire gedeelte.

Op dit moment wordt hard gewerkt om u bij de volgende bijeenkomst te laten zien hoe wij denken dat woningen kunnen worden gebouwd, recreatiemogelijkheden worden verbeterd én het Purmerbos kan worden versterkt. In de komende periode gaan we met u in kleiner gezelschap in gesprek over de plannen. Niet één grote bijeenkomst, maar meerdere momenten waarop we naar u toe komen in Purmerend en het Purmerbos. Binnenkort vindt u meer informatie hierover op onze website en in de volgende nieuwsbrief.

Zoals tijdens de eerste bijeenkomst met u is afgesproken, gaat zorgvuldigheid boven snelheid. We passen de oorspronkelijke planning daarom aan en nemen iets meer tijd om tot een gedragen gebiedsvisie te komen.