MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Nieuws

Strategische Gebiedsvisie De Purmer ter inzage

Strategische Gebiedsvisie De Purmer ter inzage

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Een visie voor de lange termijn, tot 2035, die richting geeft en duidelijkheid schept voor alle belanghebbenden en rond dit bijzondere gebied.  Met een...

Lees meer
Stand van zaken planning opstellen gebiedsvisie oostflank

Stand van zaken planning opstellen gebiedsvisie oostflank

Afgelopen maanden hebben er verschillende wisselingen plaatsgevonden in het bestuur en de ambtelijke top van gemeente Purmerend. Hierdoor zijn enkele vraagstukken rond de oostflank nog niet goed besproken en is meer tijd nodig om de plannen verder uit te werken. Dit...

Lees meer
Nieuwe planning gebiedsvisie Oostflank

Nieuwe planning gebiedsvisie Oostflank

De drie partijen (gemeente Purmerend, Staasbosbeheer en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) werken op dit moment aan de gebiedsvisie. We hebben eerder meer tijd genomen om zorgvuldig de vele reacties die u tijdens de participatiemomenten aan ons meegaf te verwerken....

Lees meer
Lopend mobiliteitsonderzoek

Lopend mobiliteitsonderzoek

Tijdens de diverse participatierondes heeft u uitgebreid gereageerd op onze ideeën om het Purmerbos te versterken, nieuwe woonbuurten voor Purmerend te maken en de oostflank nog aantrekkelijker te maken voor recreatie. Aan de hand van uw reacties hebben we verder...

Lees meer

Boswerkzaamheden Purmerbos afgerond

Vanaf augustus heeft Staatsbosbeheer op een aantal plekken in het Purmerbos bosonderhoud uitgevoerd. Vooral oude en slechte populieren langs fiets- en voetpaden zijn gekapt, omdat ze op omvallen stonden en een gevaarlijke situatie zouden vormen. Daarnaast vond er op...

Lees meer
Update planning

Update planning

De drie partijen werken op dit moment aan de gebiedsvisie. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de oostflank ontwikkeld gaat worden. Denk hierbij aan hoe de natuur versterkt wordt, waar ruimte is voor recreatie, waar wegen komen te lopen, waar woningen en...

Lees meer
Stand van zaken na drie meedenkrondes

Stand van zaken na drie meedenkrondes

Na drie meedenkrondes hebben de partijen een tussenstand opgemaakt van het participatieproces. Hier vindt u een samenvatting met de uitkomsten van alle bijeenkomsten en enquêtes en leest u hoe de partijen de input uit het participatieproces verwerken in de...

Lees meer
Resultaten enquête woningzoekenden

Resultaten enquête woningzoekenden

Tussen 19 en 30 mei jl. vulden ruim 2.000 actief woningzoekenden uit Purmerend en omstreken de enquête in over de eerste ideeën en woonwensen voor de oostflank. Van deze grote groep belangstellenden namen 1.780 respondenten nog niet eerder deel aan een van de...

Lees meer
Verslag 3e meedenkronde

Verslag 3e meedenkronde

Van 19 tot en met 23 april vond de 3e meedenkronde plaats. Hier vindt u het verslag van alle bijeenkomsten. Alle input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. We zijn op dit moment op basis van alle informatie de gebiedsvisie aan het schrijven. Via...

Lees meer
Informatiepanelen 3e participatieronde

Informatiepanelen 3e participatieronde

Van 19 tot en met 23 april vond de 3e meedenkronde voor de oostflank van Purmerend plaats. Op diverse plekken in de oostflank, omliggende wijken en het centrum van Purmerend gingen we aan de hand van informatiepanelen met u in gesprek. Hier vindt u de informatie die...

Lees meer
3e meedenkronde – Meld u aan!

3e meedenkronde – Meld u aan!

Op 9 november en 14 december spraken wij omwonenden, gebruikers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere geïnteresseerden over de toekomst van de oostflank van Purmerend. Uw wensen, zorgen en ideeën hebben we doorvertaald naar een eerste visie op het gebied....

Lees meer
Denk mee over de toekomst van de Purmer

Denk mee over de toekomst van de Purmer

De gemeente Purmerend werkt samen met Edam-Volendam en Waterland sinds de zomer 2021 aan een omgevingsvisie voor de Purmer. Deze visie geeft in grote lijnen de ontwikkeling aan van de hele Purmer-polder tot 2040. Voor het deel van de Purmer waar woningbouw kan komen,...

Lees meer
Oostflank mogelijk locatie statushouders en spoedzoekers

Oostflank mogelijk locatie statushouders en spoedzoekers

We krijgen vragen over wat dit nieuwsbericht betekent voor de oostflank en het gesprek dat we daarover met inwoners voeren. Daar geven we graag een korte toelichting op. Alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in het najaar van 2021 op zoek gegaan naar...

Lees meer
Update februari 2022

Update februari 2022

In september 2021 zijn we samen met u begonnen aan een traject om tot een gebiedsvisie te komen voor de oostflank van Purmerend. Tijdens de eerste meedenkavond in hotel BurgGolf informeerden wij u over de opgaven in het gebied. U hebt ons verteld hoe u het gebied...

Lees meer
Iets meer tijd nodig …

Iets meer tijd nodig …

Iets meer tijd nodig voor een zorgvuldige gebiedsvisie. We werken op dit moment aan de uitwerking van alle eerder opgehaalde informatie en bekijken alle verschillende opties in het gebied voor wonen, natuur, recreatie, water, duurzaamheid en bereikbaarheid. Onderdeel...

Lees meer
Verslag jongerenenquête 

Verslag jongerenenquête 

Speciaal voor jongeren en starters op de woningmarkt, een groep die we tot nu toe lastig bereikten, werd in januari 2022 een extra enquête uitgezet. 195 deelnemers tussen de 16 en 35 jaar vulden deze korte enquête in. Hier vindt u een verslag met de resultaten van...

Lees meer
Verslag van de tweede enquête voor de oostflank

Verslag van de tweede enquête voor de oostflank

Op 14 december vond de tweede meedenkavond voor de oostflank plaats. Deze keer digitaal. Circa 125 mensen, waaronder ook dit keer weer een groot aantal direct omwonenden, namen deel aan de digitale bijeenkomst. Net als na de eerste meedenkavond volgde een digitale...

Lees meer
Resultaten van de eerste enquête voor de oostflank

Resultaten van de eerste enquête voor de oostflank

Van 10 tot en met 29 november jl. stond de eerste enquête voor de oostflank online. 546 bewoners, ondernemers, gebruikers van de oostflank en andere geïnteresseerden hebben de enquête ingevuld. Het overgrote deel (83%) van de respondenten was niet aanwezig op de...

Lees meer