MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Woensdagavond bood de eigenaar van hondendagopvang en uitlaatservice Dogrun de gemeenteraad en het college van Purmerend een petitie aan. Dogrun is gevestigd in het gebied van de oostflank.

Voor de oostflank loopt een onderzoek om te kunnen bepalen waar de ontsluitingswegen moeten komen. Mogelijk komt er een weg op de plek waar Dogrun nu zit. Met de petitie vraagt Dogrun de gemeente om actief mee te denken in het behouden van de opvang, in welke vorm dan ook. Komende maand werken we aan de conceptvisie voor de oostflank. Voor de conceptvisie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd wordt deze begin 2024 breed teruggekoppeld aan de ondernemers, gebruikers en bezoekers van de oostflank. Hun reacties worden verzameld. De reacties worden meegewogen in de uiteindelijke visie die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Wij informeren u nog over de precieze planning. Op het moment dat de visie bij de gemeenteraad ligt, is er ook de mogelijkheid tot inspreken.

[Foto – Bron: de Weidevenner]