MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

In februari hebben we de gemeenteraad een korte toelichting gegeven op de visie. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen uit de inloopbijeenkomsten hebben we een aantal kleine tekstuele wijzigingen aangebracht aan de visie. Op donderdag 11 april wordt deze aangepaste concept-gebiedsvisie besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad. Op maandagavond 8 april heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Dat kan als u het niet eens bent met de plannen of juist enthousiast bent. Op de website van de gemeenteraad leest u hoe dat werkt.

Na de bespreking in de commissie wordt de visie op donderdag 25 april aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad akkoord is, gaan we de visie uitwerken. Hiervoor is onder andere een aantal onderzoeken nodig. Aan de hand daarvan maken we dan concreter hoe de nieuwe wijken eruit gaan zien, waar precies de wegen en voorzieningen komen en waar en hoe de natuur versterkt wordt. Uiteraard houden we u ook in deze vervolgfase op de hoogte en vragen we weer om uw ideeën en reactie. De resultaten van de uitwerking van de visie worden uiteindelijk vastgelegd in het omgevingsplan. Op dit omgevingsplan kunt u formeel inspreken om te reageren op de plannen. We streven ernaar om dit plan na participatie en inspraak in de tweede helft van 2025 aan de gemeenteraad voor te leggen. Hopelijk kan de uitvoering dan starten vanaf 2026.