MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

De gemeente Purmerend heeft de afgelopen maanden samen met omliggende gemeenten in Zaanstreek-Waterland onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de verschillende opdrachten die door het Rijk worden opgelegd voor de opvang van vluchtelingen. Voor Purmerend gaat dit om het opvangen van Oekraïense ontheemden. Op 29 november heeft de Rijksoverheid laten weten de tijdelijke opvanglocatie voor 500 tot 1500 ontheemden in de Purmer-Zuid zuid niet te financieren. Daardoor gaat de mogelijke opvanglocatie zoals aan de raad is voorgesteld, niet door. 

Voor Purmer-Zuid zuid betekent het dat de gemeente stopt met het spoor van de realisatie van tijdelijk woonruimte voor Oekraïners en zich helemaal richt op de ontwikkeling van permanente huisvesting in dat gebied. Hoe de gemeente dat wil doen, komt te staan in de gebiedsvisie voor de oostflank.

Op de website van de gemeente Purmerend leest u meer over het besluit en het proces.