MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

De gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Deze visie lag in de zomer van 2023, 10 weken ter inzage. Hierop zijn zienswijzen binnengekomen. Naar aanleiding daarvan is er een Nota van Beantwoording zienswijzen opgesteld en is een aantal wijzigingen in de visie doorgevoerd. Op de website vindt u de Nota van Beantwoording zienswijzen. Daarin is ook terug te lezen of de visie door de ingediende zienswijzen is aangepast. Ook de gebiedsvisie voor De Purmer wordt op donderdag 11 april in de commissie besproken en op 25 april aan de gemeenteraad voorgelegd.