MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

De drie partijen (gemeente Purmerend, Staasbosbeheer en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) werken op dit moment aan de gebiedsvisie. We hebben eerder meer tijd genomen om zorgvuldig de vele reacties die u tijdens de participatiemomenten aan ons meegaf te verwerken. Op basis daarvan worden er nog een aantal onderzoeken gedaan naar o.a. wonen, ecologie en mobiliteit in het gebied. De grote hoeveelheid informatie vraagt om een zorgvuldige afweging. Daarnaast heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij eerst het mobiliteitsplan voor de hele stad wil behandelen. Dit staat gepland voor behandeling in de raad van december. Het college heeft daarom besloten meer tijd te geven voor het opstellen van de visie.

 Hier leest u meer over de planning.