MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

De drie partijen werken op dit moment aan de gebiedsvisie. In de visie staat op hoofdlijnen hoe de oostflank ontwikkeld gaat worden. Denk hierbij aan hoe de natuur versterkt wordt, waar ruimte is voor recreatie, waar wegen komen te lopen, waar woningen en voorzieningen komen en welke hoogte gebouwen mogen hebben. We hebben eerder meer tijd genomen om zorgvuldig de vele reacties die u tijdens de participatiemomenten aan ons meegaf te verwerken. Op basis daarvan is er nog een aantal onderzoeken gedaan naar o.a. wonen, ecologie en mobiliteit in het gebied. De grote hoeveelheid informatie vraagt om een zorgvuldige afweging. Daarom heeft het college besloten meer tijd te geven voor het opstellen van de visie. Daarnaast heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij eerst het mobiliteitsplan in de gemeenteraad wil behandelen voor de gebiedsvisie voor de oostflank, met ook een belangrijk mobiliteitsvraagstuk, behandeld wordt. Daarom wordt de planning nu bijgesteld.

Hoeveel de planning precies uitloopt, weten we nu nog niet. In de eerstvolgende nieuwsbrief (eind oktober) geven wij actuele informatie over hoe en wanneer wij de conceptvisie aan u voorleggen en over de stand van zaken van de onderzoeken die lopen. De besluitvorming door de gemeenteraad schuift ook naar achteren en zal rond voorjaar/zomer 2023 zijn.