MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Enquête

Welkom bij de eerste digitale enquête voor de gebiedsvisie voor de oostflank van Purmerend. In deze enquête stellen we u een aantal vragen over uw gebruik en beleving van het gebied. Daarna vragen we uw meningen over een aantal onderwerpen, zoals wonen, natuur, ecologie, recreatie en bereikbaarheid van het gebied. De vragen zijn deels ook tijdens de bijeenkomst in Burggolf op 9 november aan de aanwezigen gesteld. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.
Enquête Oostflank
Bijeenkomst 9 november 2021

Bent u op dinsdag 9 november op de bijeenkomst in hotel BurgGolf geweest? *

Bent u op dinsdag 9 november op de bijeenkomst in hotel BurgGolf geweest? *

De eerste vragen gaan over de manier waarop u de oostflank nu gebruikt.

Op welke plekken in de oostflank komt u? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kies maximaal 2 plekken die u het meest bezoekt.*

Op welke plekken in de oostflank komt u? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kies maximaal 2 plekken die u het meest bezoekt.*

Wat doet u op deze plek(ken)? (meerdere antwoorden mogelijk)

Wat doet u op deze plek(ken)? (meerdere antwoorden mogelijk)

Hoe ervaart u deze plek? (meerdere antwoorden mogelijk)

Hoe ervaart u deze plek? (meerdere antwoorden mogelijk)

Wat zou u in de toekomst aan de oostflank willen toevoegen of verbeteren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kies maximaal 5 opties die u het belangrijkst vindt.

Wat zou u in de toekomst aan de oostflank willen toevoegen of verbeteren? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kies maximaal 5 opties die u het belangrijkst vindt.

In de oostflank worden ook woningen gebouwd. Op de afbeelding op deze pagina ziet u de potentiële locaties voor woningbouw.
Hoe belangrijk vindt u de volgende doelen voor de woningbouwopgave?

We streven naar duurzame bouw met biobased materialen (voornamelijk houtbouw)

We streven naar duurzame bouw met biobased materialen (voornamelijk houtbouw)

De volgende vraag gaat over de infrastructuur.

Om het gebied in de toekomst goed bereikbaar te houden zijn verbeteringen nodig in: (meerdere antwoorden mogelijk)

Om het gebied in de toekomst goed bereikbaar te houden zijn verbeteringen nodig in: (meerdere antwoorden mogelijk)

De volgende vragen gaan over het Purmerbos.
Wat vindt u van de volgende ambities voor het Purmerbos?

Uitbreiding van het bos

Uitbreiding van het bos

Vergroten van de biodiversiteit: meer soorten planten en dieren in het bos

Vergroten van de biodiversiteit: meer soorten planten en dieren in het bos

Meer recreatie mogelijkheden

Meer recreatie mogelijkheden

Meer open-natte natuur voor wateropslag en dieren

Meer open-natte natuur voor wateropslag en dieren

Ecologische verbindingen om grote natuurgebieden met elkaar te verbinden

Ecologische verbindingen om grote natuurgebieden met elkaar te verbinden

De laatste vragen gaan over het participatieproces.

Op welke manier wilt u graag meedenken over de oostflank? (meerdere antwoorden mogelijk)

Op welke manier wilt u graag meedenken over de oostflank? (meerdere antwoorden mogelijk)

Hoe wordt u het liefst op de hoogte gehouden over de voortgang van het opstellen van de gebiedsvisie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Hoe wordt u het liefst op de hoogte gehouden over de voortgang van het opstellen van de gebiedsvisie? (meerdere antwoorden mogelijk)

Afsluiting
We willen graag weten welke behoeften, ideeën en zorgen leven op bepaalde plekken en in welke leeftijdscategorieën. We vragen u daarom tot slot uw postcode en leeftijd.

Vul hier de 4 cijfers van uw postcode in.

*

Vul hier de 4 cijfers van uw postcode in.

*

In welke leeftijdscategorie valt u?

*

In welke leeftijdscategorie valt u?

*

Waarom heeft u deze enquête ingevuld? (meerdere antwoorden mogelijk)

Waarom heeft u deze enquête ingevuld? (meerdere antwoorden mogelijk)

Als u nog opmerkingen heeft over deze enquête of iets anders aan ons wilt meegeven, kunt u dat hieronder doen.

Als u nog opmerkingen heeft over deze enquête of iets anders aan ons wilt meegeven, kunt u dat hieronder doen.