MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Een visie voor de lange termijn, tot 2035, die richting geeft en duidelijkheid schept voor alle belanghebbenden en rond dit bijzondere gebied.

 Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes is in juli 2019 samen gestart met het inventariseren wat de huidige visie op De Purmer is. In 2020 hebben de gemeenteraden van de 3 gemeenten kennisgenomen van de eindresultaten van de Inventarisatie van De Purmer. Daarbij is ook uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke visie voor de inmiddels 400-jarige polder De Purmer.

 Er werden gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en betrokkenen over de kansen die er liggen, de kwaliteiten ervan en over ieders wensen. Er is verkend welke kansen er liggen voor de toekomst. Voor landbouw voor de regio, voor lokale recreatie, natuurontwikkeling en woningbouw. Mede op basis van de opgehaalde input is nu een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Deze is te vinden op de projectwebsite: https://www.broproject.nl/depurmer.

De officiële bekendmaking met meer informatie over de terinzagelegging staat online: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-320464.html

logo gemeente Purmerend
logo Staatsbosbeheer
logo BPD