MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

We krijgen vragen over wat dit nieuwsbericht betekent voor de oostflank en het gesprek dat we daarover met inwoners voeren. Daar geven we graag een korte toelichting op.

Alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zijn in het najaar van 2021 op zoek gegaan naar locaties voor tijdelijke huisvesting voor statushouders en spoedzoekers. Purmerend heeft op korte termijn de locatie van het oude politiebureau aan de Waterlandlaan beschikbaar. Daarnaast hebben we grote gebiedsontwikkelingen, waaronder de oostflank. De realisatie van zo’n gebiedsontwikkeling duurt vaak wel 10 tot 15 jaar, nadat de raad daarvoor een visie heeft vastgesteld. Voor de oostflank wordt die visie, na participatie, rond de zomer van 2022 vastgesteld. In zo’n groot gebied kan gemakkelijker ruimte gevonden worden voor een klein aantal tijdelijke woningen. Bijvoorbeeld op een plek waar in de toekomst bebouwing komt.

We kunnen de mogelijkheden voor de oostflank pas concreter in beeld brengen, nadat de visie is vastgesteld. 

Gebruik locatie oostflank voor statushouders en spoedzoekers nog niet zeker
Er is nog veel onderzoek nodig en het is ook niet zeker dat de oostflank nodig is. De andere gemeenten dragen ook locaties aan. Wanneer de raad heeft ingestemd met de visie, kunnen we van start met de ontwikkeling van de oostflank. We bekijken dan of er plekken zijn waar een klein aantal tijdelijke woningen geplaatst kunnen worden. Daarvoor moeten dan nog procedures worden doorlopen. Op dit moment stellen we eerst samen met inwoners de visie voor de oostflank op.

Visie oostflank
Voor de oostflank stellen we nu een visie op met verschillende ambities als uitgangspunt, waaronder het kwalitatief toevoegen van betaalbare woningen. Daarnaast gaan we voor vergroting en versterking van de natuur- en recreatiewaarde van het Purmerbos.

We verwachten in maart/april weer een volgende stap met inwoners te kunnen zetten om deze ambities te concretiseren en uit te werken in een visie voor het gebied.

Heeft u verder vragen, dan kunt u het projectteam bereiken via oostflank@purmerend.nl.

Thijs Kroese, wethouder gemeente Purmerend