MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Op 9 november en 14 december spraken wij omwonenden, gebruikers van het Purmerbos, woningzoekenden en andere geïnteresseerden over de toekomst van de oostflank van Purmerend. Uw wensen, zorgen en ideeën hebben we doorvertaald naar een eerste visie op het gebied. Daarin wordt concreet gemaakt hoe een robuuster Purmerbos, meer recreatie, woningen, klimaatbestendigheid, ecologie, parkeren en bereikbaarheid een plek kunnen krijgen in de oostflank van Purmerend. Tijdens de 3e meedenkronde in april 2022 gaan we graag (opnieuw) met u in gesprek over de ideeën en eerste schetsen. We organiseren daarvoor verschillende bijeenkomsten op diverse locaties in de stad en in het bos.

Rondetafelgesprekken – BurgGolf

Op dinsdag 19 april organiseren we rondetafelgesprekken in Hotel BurgGolf. We gaan dan aan verschillende tafels met u in gesprek, met maximaal 15 personen per tafel. We verwachten dat u aan tafel actief meedenkt. Sluit u ook aan? We delen de avond op in twee delen en u kunt bij het aanmelden aangeven in welke ronde u wilt meedoen. We starten de eerste ronde stipt om 18.30 uur en de tweede om 20.30 uur.

Aanmelden voor de rondetafelgesprekken is inmiddels gesloten.

lijn oostflank Purmerend

We komen naar u toe

Tijdens de 3e meedenkronde komen we ook naar u toe. Op een aantal locaties staan we klaar met informatiepanelen en koffie om met u in gesprek te gaan. U kunt ons vinden op de volgende momenten en locaties:

Woensdag 20 april

10.00 – 13.00 uur op de markt in Purmer Zuid

14.00 – 17.00 uur in het Purmerbos (bij ingang Populier)

Vrijdag 22 april

14.00 – 17.00 uur markt Purmer Noord

Zaterdag 23 april

10.00 – 13.00 uur Purmerbos (bij ingang Populier)

10.00 – 13.00 uur Centrum (kaasmarkt)