MELD U AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Vanaf augustus heeft Staatsbosbeheer op een aantal plekken in het Purmerbos bosonderhoud uitgevoerd. Vooral oude en slechte populieren langs fiets- en voetpaden zijn gekapt, omdat ze op omvallen stonden en een gevaarlijke situatie zouden vormen. Daarnaast vond er op een aantal plekken een verjongingskap plaats: bestaande open plekken in het bos zijn groter gemaakt, zodat er voldoende ruimte en licht ontstaat voor jonge bomen om te groeien. Deze verschillende plekken worden komende winter opnieuw ingeplant met soorten als wilg, populier, berk, els, linde, kers en kastanje. Zo ontstaat er een divers en gezond bos dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. Het inplanten gebeurt altijd in de winterperiode (november-maart), omdat de sapstromen van de bomen dan stil liggen. In het voorjaar kunnen de bomen zich dan gaan wortelen op hun nieuwe groeiplek. De boswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Enkele stukken van het ruiterpad zijn beschadigd geraakt door de werkzaamheden en worden dit najaar opgeknapt. Als het weer mee zit, is dit naar verwachting eind november afgerond.